Róże Różańcowe

Kilka informacji o Żywym Różańcu

Żywy Różaniec jest wspólnotą modlitewną działającą od połowy XIX wieku zwaną obecnie Stowarzyszeniem Żywego Różańca.

Oto jego krótka historia.

W pierwszej połowie 1826 r. Paulina Jaricot zaczęła organizować piętnastoosobowe grupy, nazwane później  żywymi różami. Każda z osób tworzących piętnastkę zobowiązywała się do odmawiania codziennie jednej tajemnicy, czyli wszyscy razem odmawiali codziennie cały różaniec. W dniu 27 stycznia 1832 r. papież Grzegorz XVI zatwierdził stowarzyszenie i nadał mu liczne odpusty. Patronką Żywego Różańca ustanowił młodziutką rzymską męczennicę – św. Filomenę, za przyczyną której Paulina Jaricot w cudowny sposób odzyskała zdrowie. Po śmierci Pauliny Jaricot, 25 lutego 1963 r. papież Jan XXIII podpisał dekret o heroiczności cnót Pauliny Marii Jaricot i od tej pory przysługuje jej tytuł Sługi Bożej.

  • Celem Stowarzyszenia Żywego Różańca jest również wspieranie modlitwą, ofiarą duchową i materialną działań misyjnych Kościoła.
  • Św. Jan Paweł II w Liście Apostolskim Rosarium Virginis Mariae (Różaniec Dziewicy Maryi) ogłosił Rok Różańca (okres od X 2002 do X 2003 r.) i wprowadził nową część różańca, tajemnice światła, uwzględniające w nich lata publicznej działalności Pana Jezusa. Odtąd cały różaniec liczy 20 tajemnic, to znaczy, że do Koła musi należeć 20 osób, z których każda odmawia codziennie jeden dziesiątek różańca czyli jedną tajemnicę, połączoną z rozważaniem. W ten sposób odmawiany jest w Kole codziennie cały Różaniec – dwadzieścia tajemnic. Wszystkich członków dotyczy taka sama zasługa jakby odmówili cały różaniec. Nie odmówienie tajemnicy nie oznacza grzechu, a jedynie utratę zasługi.
  • Członkowie modlą się w intencjach papieskich i diecezjalnych.   
  • W parafii prowadzona jest Księga Żywego Różańca, do której wpisuje się imię i nazwisko członka. Na czele Koła stoi zelator lub zelatorka. Koło ma swojego Patrona, od którego bierze nazwę. Członkowie Żywego Różańca raz w miesiącu zbierają się na wspólną modlitwę i wówczas dokonują zmiany tajemnic różańcowych.
  • Opiekunem Żywego Różańca w parafii jest ks. Proboszcz
  • W naszej parafii istnieje13 pełnych Kół Różańcowych

1.Róża pw. Matki Bożej Królowej Polski w Uhercach Mineralnych

2.Róża pw. Św.Stanisław Biskupa  i Męczennika w Uhercach Mineralnych

3.Róża pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Uhercach Mineralnych

4.Róża pw. Matki Kościoła w Uhercach Mineralnych

5.Róża pw. Matki Bożej  Fatimskiej w  Uhercach Mineralnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              6.Róża pw. Św.Floriana w  Uhercach Mineralnych        

7.Róża pw. Matki Bożej   Niepokalanie Poczętej w Uhercach Mineralnych

 8.Róża pw. Wniebowzięcia NMP  w Uhercach Mineralnych

9.Róża pw. Św.Rodziny i Św.Jana Pawła II w Uhercach Mineralnych

10.Róża pw. Matki Bożej  Nieustającej    Pomocy w Rudence

11.Róża pw. Matki Bożej  Niepokalanie  Poczętej  w Rudence

12.Róża pw. Matki Bożej  Różańcowej w Rudence

13.Róża pw. Św.Józefa Oblubieńca  NMP w Rudence

Chrzest
Spowiedź
I Komunia
Msza Święta
Bierzmowanie
Małżeństwo
Namaszczenie
Pogrzeb